Rena tak, fina fasader!

Påväxt av exempelvis alger och lav blir allt vanligare på våra tak och fasader. Men det finns en lösning. Grön-Fri är ett effektivt medel som enkelt tar bort angrepp på trä, puts, sten, tegel och betongpannor. Läs mer:

Grön-Fri och de andra produkterna i Fri-Serien finns i färg- och bygghandeln runt om i Sverige. Produkt och arbetsmetod väljs efter vilken typ av yta det är och vilken typ av påväxt som växer. Nedan finner ni några vanliga exempel hur man ska göra. Här hittar du mer information:

Låt våra auktoriserade entreprenörer göra jobbet, så slipper du göra det själv. Genom ett unikt samarbete mellan butiker och entreprenörer blir det lättare för Sveriges villa- och fastighetsägare att få rena tak och fina fasader. Här hittar du mer information: